Değerlerimiz

Değerlerimiz

Toplum ve Müşteri Odaklılık

Bir zorlama olarak değil ama birlikte yaşamanın gereği olarak topluma karşı sorumluluk; müşterimize hizmet sürekliliği, faaliyetlerimizin hedefinin mutlaka müşterilerimize dönük olması.

 

Çevreye Duyarlılık

Dünyayı torunlarımızdan ödünç aldığımızın bilincinde olmak. Sürdürülebilir bir kalkınma için çalışmak.

 

Üretkenlik, Kaynak Yönetimi ve Verimlilik

Emeği, zamanı ve kaynakları akılcı ve verimli kullanarak yüksek katma değer üretmek

 

Bilimsellik

Yaşamda en gerçek yol gösterici ve rehber olarak bilimi seçmek. Bilim-egemen toplum için mücadele etmek. 

 

Toplam Kalite Yönetimi

Kalitenin ancak toplam olarak ve yönetilerek sağlanabileceğini bilmek ve bu yolda çaba sarf etmek.

 

Bireysel Kalite

Başkaları istediği için değil, kendimize ve diğer insanlara duyduğumuz saygı nedeniyle doğru ve güzel davranmak. Kendisiyle barışık olmak.

 

Uzmanlık

İşinin ehli olmak. İşinin gereklerini iyi bilmek ve iyi yapabilmek. İşine, takımına, şirketine ve dolayısıyla topluma değer katmak.

 

Deneyim, Sürekli Gelişim ve Değişim

Hem yenilikçiliğe, gençliğe ve değişime, hem de deneyime önem vermek. İnsanlığın ve şirketimizin kültürel birikiminden yararlanarak ilerlemek.

 

Dayanışma ve Paylaşım

Ben değil, biz yaklaşımı. İyi ve kötü günde bir arada olmak.

 

Bütünsel yaklaşım 

Sadece ağaçları değil ormanı görmek, sadece bir kesimi değil tüm kesimleri göz önüne almak

 

Şeffaflık, Açıklık, Dürüstlük 

Bilgi ve izlenimlerini, istek ve içtenlikle, doğruluğunu bozmadan paylaşmak ve sözüne güvenilir olmak

 

Karşılıklı saygı 

Her çalışanımız saygıdeğerdir.

 

Adalet 

Hakkaniyet ve fırsat eşitliği

 

Uzlaşma

Anlaşamasak da, bir şekilde bir orta yol buluruz.

 

Yenilikçilik ve Yaratıcılık

Kalıpları kır. Düşünülmemişi düşün. Denenmemişi dene ve faydalı değerler yarat.

 

Makul ve Gerçekçi Olmak

Akılcı ve gerçekçi ol. Gerçekleştirilemeyecek hayaller peşinde koşup emeğini ve zamanını ziyan etme.

 

Bireye ve İnsan Hakları'na Saygı, İnsan Odaklı Olmak

Önce insan. Özel yaşama saygı. Çalışanların tercihlerine önem ver. Keyfi olma. Adil davran. İnsanlar kurallardan daha değerlidir.

 

İlkeli ve Tutarlı Olmak 

Kişilikli olmak, sözünün eri olmak, özü sözü bir olmak, güvenilir olmak. Çıkar uğruna ilkeleri çiğnememek.

 

Yol Arkadaşlığı, Kurumdaşlık

Ortak değer, hedef ve inançların paylaşılması, yön, duygu birliğinin olması. Kendini kurumun bir parçası gibi hissetmek. Ortak bir geleceğe bel bağlamak.